Pakowaczka do suchego lodu

Szukasz rozwiązania automatycznego przepakowywania wyprodukowanego suchego lodu do małych pudełek?

Urządzenie do pakowania suchego lodu CRYONOMIC® (DIR-550) zostało opracowane w celu przepakowania suchego lodu produkowanego luzem na mniejsze partie i zastępuje ciężką pracę polegającą na ręcznym napełnianiu. Urządzenie to ma zintegrowaną wagę, która waży rzeczywistą wagę podczas napełniania (napełnianie zatrzymuje się, gdy zostanie osiągnięta zaprogramowana waga). Jedną z najważniejszych zalet pakowarki suchego lodu CRYONOMIC®, oprócz zastąpienia ręcznego napełniania, jest to, że operator ma czas na zamknięcie i oznaczenie innych pudeł podczas napełniania jednego. Daje to ponad 50% oszczędność czasu i zwalnia z konieczności ręcznego podnoszenia przez obsługę.

More information about "Pakowaczka do suchego lodu"